Komunikat w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów

Zgodnie z punktem 13 komunikatu rozesłanego do wszystkich doktorantów 26.09.2018 r. przypominamy, że wydruk wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów może nastąpić dopiero po zmianie statusu z „ZAREJESTROWANY” na „ZŁOŻONY”. Zmiany statusu dokonuje koordynator wydziałowy (zwykle pracownik Waszego dziekanatu).

Czytaj dalej

Wybory, regulamin – komunikat

W związku z pytaniami, od niektórych  doktorantów, przypominamy o konieczności ustalenia terminu wyborów pomiędzy członkami WRSD i Komisją Wyborczą (odpowiednia uchwała właściwej WRSD). Ma to za zadanie umożliwić obecność członka Komisji Wyborczej na zebraniu wyborczym (w roli obserwatora) oraz ogłosić(…)

Czytaj dalej

Nagroda Rektora – informacja o dyżurach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących URSD UŁ

Wszystkich aktywnych doktorantów spełniających kryteria Nagrody Rektora UŁ dla studentów i doktorantów zapraszamy do złożenia wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami*. Dyżury przewodniczącego i wiceprzewodniczących URSD UŁ odbędą się**: – środa 11.07 – godz. 14-18 – czwartek 12.07 – godz. 10-12(…)

Czytaj dalej

Wybory do URSD UŁ i WRSD na kadencję 2018-2020

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów UŁ ogłaszam wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UŁ oraz poszczególnych Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów na kadencję 2018-2020. Zarządzenie n 1 Przewodniczącego URSD UŁ – ogłoszenie wyborów Przypominam o zapoznaniu się z nowym Regulaminem Samorządu(…)

Czytaj dalej

Nowy Regulamin Samorządu Doktorantów UŁ

Na ostatnim przed wakacjami Posiedzeniu Senatorowie UŁ potwierdzili Uchwałą nr 259 zgodność nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów UŁ z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem UŁ .   Na tej podstawie w dniu jutrzejszym Przewodniczący URSD UŁ zarządzi wybory do(…)

Czytaj dalej

Przesunięcie terminu przyjmowania wniosków o Nagrodę Rektora

W związku z prowadzonymi przez nas od początku semestru pracami nad poprawionym Regulaminem Nagród Rektora dla doktorantów przesunięciu ulega termin składania wniosków do Przewodniczącego URSD UŁ. Wprowadzane zmiany mają na celu urealnienie poszczególnych zaangażowań według obecnych realiów. W związku z(…)

Czytaj dalej

Konkurs graficzny „MEM Z ŻYCIA DOKTORANTA” (2018)

Zapraszamy wszystkich doktorantów UŁ do wzięcia udziału w konkursie filmowym „MEM Z ŻYCIA DOKTORANTA”. Na prace czekamy do 14 maja (włącznie).   Regulamin konkursu

Czytaj dalej

Konkurs filmowy „DZIEŃ Z ŻYCIA DOKTORANTA” (2018)

Zapraszamy wszystkich doktorantów UŁ do wzięcia udziału w konkursie filmowym „DZIEŃ Z ŻYCIA DOKTORANTA” (edycja 2018). Na prace czekamy do 14 maja (włącznie).   Regulamin konkursu

Czytaj dalej

Nagroda Rektora – informacja o dyżurach przewodniczącego i wiceprzewodniczących URSD UŁ

Wszystkich aktywnych doktorantów spełniających kryteria Nagrody Rektora UŁ dla studentów i doktorantów zapraszamy do złożenia wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami*. Dyżury przewodniczącego i wiceprzewodniczących URSD UŁ odbędą się**: – piątek 12.01 – godz. 10-12 – poniedziałek 15.01 – godz. 16-17(…)

Czytaj dalej

Materiały na Zebranie Ogólne 6/12/2017

Poniżej można zapoznać się z materiałami na Zebranie Ogólne: Propozycja Regulaminu Obecnie obowiązujący zał. 11a Jeśli ktokolwiek ma propozycję zmian w zał. 11a to prosimy o: sprawdzenie czy mieści się to w stawa Prawo o szkolnictwie wyższym, Art. 199. ust.(…)

Czytaj dalej