Sprawozdanie z IV Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2018-2020 z dn. 27.03.2019 godz. 17.30-20.00

(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź) Lista Obecności: na posiedzeniu obecnych było 14 (jedna osoba wyszła ok g. 18.30) członków kadencji 2018-2020 URSD UŁ – quorum zachowane przez cały czas posiedzenia, Senator UŁ, Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Doktorantów, Przedstawiciel doktorantów w(…)

Czytaj dalej

Sprawozdanie z III Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2018-2020 z dn. 27.02.2018 godz. 17.00-19.00

(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź) Lista Obecności: na posiedzeniu obecnych było 13 (jedna osoba przybyła ok g. 18.00) członków kadencji 2018-2020 URSD UŁ – quorum zachowane przez cały czas posiedzenia, Senator UŁ, Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Doktorantów, Przedstawiciel doktorantów w(…)

Czytaj dalej

Sprawozdanie z II Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2018-2016 z 30.01.2019 godz. 17:30-20:00

(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź) Lista obecności: 13 członków URSD UŁ z prawem głosu (w trakcie zebrania 1 osoba przyszła później, 1 opuściła zebranie przez zakończeniem – quorum zachowane przez cały czas posiedzenia), Senator UŁ, Przedstawiciel doktorantów w Radzie(…)

Czytaj dalej

Stawki stypendium doktoranckiego w roku 2019

Zgodnie z Zarządzeniem nr 27 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 04/01/2019 zwiększeniu ulegają stawki stypendium doktoranckiego w roku 2019 na kwotę: – 1930 zł dla doktorantów bez wszczętego przewodu doktorskiego, – 2000 zł dla doktorantów z wszczętym przewodem doktorskim. link(…)

Czytaj dalej

Nagroda Rektora UŁ – informacja o dyżurach Przewodniczącego URSD UŁ

Wszystkich aktywnych doktorantów spełniających kryteria Nagrody Rektora UŁ dla doktorantów zapraszamy do złożenia wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami (wpisane osiągnięcia nie posiadające potwierdzeń w postaci załączników, nie będą uznane – zgodnie z §4 ust. 2 Regulamin przyznawania nagród). Dyżury przewodniczącego URSD(…)

Czytaj dalej

Sprawozdanie z I Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2018-2020 z dn. 13.12.2018 godz. 19:30-21:00

(Sala Senatu UŁ, ul. Narutowicza 68, Łódź) Lista obecności: dr. hab. Tomasz Cieślak (Prorektor UŁ ds. studenckich), Piotr Kosmowski (przewodniczący URSD UŁ), Anna Lichota (Senator UŁ), Patryk Kowalski (Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Doktorantów), członkinie Sądu Koleżeńskiego Doktorantów: Dorota Brzozowicz i Aleksandra(…)

Czytaj dalej

Sprawozdanie z XXIX Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 28.11.2018

Czytaj dalej

Sprawozdanie z XXVIII Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 17.10.2018

Czytaj dalej

Wyniki wyborów do URSD UŁ i WRSD EK-SOC UŁ

Czytaj dalej

Wyniki Wyborów do URSD UŁ i WRSD WBiOŚ UŁ

Czytaj dalej