Wyniki wyborów do URSD UŁ i WRSD WNG UŁ

W dniu 8 października 2018 roku odbyły się wybory na przedstawicieli doktorantów Wydziału Nauk Geograficznych do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 oraz wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020.(…)

Czytaj dalej

Wybory do URSD UŁ i WEkSoc UŁ #2

Wobec braku kworum podczas zebrania wyborczego w dniu 8 października 2018 roku, Komisja Wyborcza informuje, że dnia 15 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 16.30 w sala T-401 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się II zebranie wyborcze i wybory na przedstawicieli(…)

Czytaj dalej

Wybory do URSD UŁ i WBiOŚ UŁ

Wobec konieczności przeprowadzenia ponownych wyborów  na przedstawicieli doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 oraz wyborów do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na(…)

Czytaj dalej

Wyniki wyborów do URSD UŁ i WRSD WCh UŁ

W dniu 4 października 2018 roku odbyły się wybory na przedstawicieli doktorantów Wydziału Chemii do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 oraz wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020. Komisja Wyborcza(…)

Czytaj dalej

Wyniki wyborów do URSD UŁ i WRSD WNoW UŁ

W dniu 5 października 2018 roku odbyły się wybory na przedstawicieli doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 oraz wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na(…)

Czytaj dalej

Komunikat w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów

Zgodnie z punktem 13 komunikatu rozesłanego do wszystkich doktorantów 26.09.2018 r. przypominamy, że wydruk wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów może nastąpić dopiero po zmianie statusu z „ZAREJESTROWANY” na „ZŁOŻONY”. Zmiany statusu dokonuje koordynator wydziałowy (zwykle pracownik Waszego dziekanatu).

Czytaj dalej

Wybory do URSD UŁ i WEkSoc UŁ

Czytaj dalej

Wybory do URSD UŁ i WRSD WNG UŁ

Czytaj dalej

Wybory do URSD UŁ i WRSD WNoW UŁ

Czytaj dalej

Wybory do URSD UŁ i WRSD WCh UŁ

Czytaj dalej