Przedstawiciel Doktorantów w Komisjach UŁ

 

Komisja dyscyplinarna dla doktorantów:

 1. Błażej Filanowski (Wydział Filologiczny)
 2. Anna Szymczak (Wydział Zarządzania)
 3. Aleksandra Wejt (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
 4. Oktawia Braniewicz (Wydział Prawa i Administracji)
 5. Michał Zaremba (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
 6. Adrian Gajewski (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
 7. Jędrzej Kotarski (Wydział Filozoficzno-Historyczny)
 8. Marta Łuszczyńska (Wydział Zarządzania)
 9. Katarzyna Kałuża (Wydział Zarządzania)
 10. Patrycja Chrzanowska (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
 11. Justyna Mirończuk (Wydział Zarządzania)
 12. Katarzyna Grabarczyk (Wydział Prawa i Administracji)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla doktorantów:

 1. Kalina Pędziwiatr (Wydział Nauk Geograficznych)
 2. Damian Rybiński (Wydział Zarządzania)
 3. Paweł Jarosiewicz (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
 4. Alina Barczyk (Wydział Filozoficzno-Historyczny)
 5. Justyna Robak (Wydział Chemii)
 6. Radosław Gajewski (Wydział Zarządzania)

Komisja Statutowa i Organizacyjna: Adrian Gajewski (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Komisja ds. ekonomicznych: Anna Lichota (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Komisja ds. badań naukowych: Olga Łabendowicz (Wydział Filologiczny)

Komisja ds. studiów doktorancki: Piotr Kosmowski (Wydział Nauk Geograficznych)