Skład Kolegium Nadzorczego Doktorantów (KND) (kadencja 2018 – 2020)

Przewodniczący KND – mgr Zbigniew Mierzejewski (Wydział Prawa i Administracji) email: skd@uni.lodz.pl

Sekretarz Kolegium Nadzorczego – mgr Karolina Koszałkowska (Wydział Nauk o Wychowaniu)

mgr Mateusz Dutkiewicz (Wydział Zarządzania)

mgr Dawid Grzelak (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

mgr Sylwia Grzędzińska (Wydział Nauk Geograficznych)

mgr Paulina Kaźmierczak (Wydział Filologiczny)

mgr Julia Mironenka (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

mgr Maja Perlińska (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

mgr Michał Puzio (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)

mgr Artur Starnowski (Wydział Filozoficzno-Historyczny)

vacat – (Wydział Matematyki i Informatyki)

vacat – (Wydział Chemii)

Samorządowa Komisja Wyborcza Doktorantów (kadencja 2018 – 2020)

  • mgr Zbigniew Mierzejewski -Przewodniczący SKWD (email: skd@uni.lodz.pl)
  • mgr Michał Puzio – Zastępca Przewodniczącego SKWD
  • mgr Paulina Kaźmierczak
  • mgr Dawid Grzelak
  • mgr Julia Mironenka

Samorządowa Komisja Rewizyjna Doktorantów  (kadencja 2018 – 2020)

  • mgr Karolina Koszałkowska – Przewodniczący SKRD (email: skd@uni.lodz.pl)
  • mgr Mateusz Dutkiewicz
  • mgr Maja Perlińska