Przedstawiciel Doktorantów w Komisjach UŁ

Senator UŁ (kadencja 2020 – 2024): mgr Sebastian Czechowicz

Kolegium Elektorów (kadencja 2020 – 2024): mgr Adrian Bekier

Komisja dyscyplinarna dla doktorantów:

 1. mgr Adrian Bekier
 2. mgr Jan Burbo
 3. mgr Błażej Filanowski
 4. mgr Paulina Fronczak
 5. mgr Bartłomiej Gerałt
 6. mgr Katarzyna Grabarczyk
 7. mgr Katarzyna Kowalik
 8. dr Jędrzej Kotarski
 9. mgr Bartosz Skalski
 10. mgr Aleksandra Sobczyk-Kubiak

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla doktorantów:

 1. mgr Patrycja Grzyś
 2. mgr Katarzyna Kępa
 3. mgr Anna Lichota
 4. mgr Marta Olszewska
 5. mgr Kamil Podsiadły
 6. mgr Anna Szymczak

Uczelniana Komisja Stypendialno-Socjalna dla Doktorantów:

 1. mgr Adrian Bekier
 2. mgr Anna Szymczak
 3. mgr Martyna Krogulec
 4. mgr Marta Nowak

Odwoławcza Komisja Stypendialno-Socjalna dla Doktorantów:

 1. mgr Jan Burbo
 2. mgr Aleksandra Sobczyk-Kubiak
 3. mgr Aleksandra Pietras
 4. Bartłomiej Gerałt

Uczelniana Komisja ds. przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla Doktorantów:

 1. mgr Patrycja Grzyś
 2. mgr Dominik Binkowski
 3. mgr Aleksandra Sobczyk-Kubiak
 4. mgr Anna Szymczak

Komisja Statutowa i Organizacyjna: mgr Błażej Filanowski

Uczelniana Komisja Wyborcza: mgr Jan Burbo

Komisja ds. ekonomicznych: mgr Anna Lichota

Komisja ds. badań naukowych: dr Jędrzej Kotarski

Rada Biblioteczna: mgr Aleksandra Pietras

Komisja ds. studiów doktorancki: mgr Adrian Bekier

Komisja ds. Szkół Doktorskich: mgr Adrian Bekier

Zespół ds. strategii UŁ: mgr Adrian Bekier