W skład Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów na Uniwersytecie Łódzkim wchodzą przedstawiciele doktorantów każdego z wydziałów wybierani w wyborach powszechnych. URSD obraduje w czasie dwuletniej kadencji w czasie której reprezentuje doktorantów przed władzami uczelni oraz broni ich praw i interesów. Swoją działalność URSD realizuje poprzez uczestnictwo w przyznawaniu świadczeń pomocy socjalnej, rozdział miejsca w akademikach, organizacje szkoleń i konferencji oraz wspomaganie finansowo rozwoju naukowego doktorantów. 

Skład Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (kadencja 2018 – 2020):

Przewodniczący – mgr Adrian Bekier (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Zastępcy przewodniczącego:

mgr Błażej Filanowski (Wydział Filologiczny)

Sekretarz – mgr Kamil Podsiadły (Wydział Zarządzania)

mgr Marta Adamiak (Wydział Chemii)

mgr Dominik Binkowski (Wydział Filozoficzno-Historyczny)

mgr Jan Burbo (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)

mgr Bartłomiej Gerałt (Wydział Prawa i Administracji)

mgr Patrycja Gryś (Wydziału Nauk Geograficznych)

mgr Katarzyna Kowalik (Wydział Filologiczny)

mgr Martyna Krogulec (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

mgr Aleksandra Pietras (Wydział Prawa i Administracji)

mgr Bartosz Pokorski (Wydział Filozoficzno-Historyczny)

mgr Damian Prusinowski (Wydziału Matematyki i Informatyki)

mgr Bartosz Skalski (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

mgr Aleksandra Sobczyk-Kubiak (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

mgr Marta Korporowicz (Wydziału Nauk o Wychowaniu)

vacat (Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej)

vacat (Wydział Zarządzania)

W skład wchodzili:

Zastępczyni przewodniczącego mgr Magdalena Szmytke (Wydziału Nauk o Wychowaniu)

mgr Katarzyna Kępa (Wydział Zarządzania)

mgr Joanna Maciocha (Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej)